Tandem paragliding - tandemový skok padákem Beskydy

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


1. Smluvní vztah

Provozovatelem stránek SKOK-PADAKEM.CZ je firma NIRGUNA s.r.o., Blatnická 4219/4, Židenice, 628 00 Brno, IČ 07098731, neplátce DPH (dále jen provozovatel). Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká zaplacením kupní ceny za některou ze služeb nabízené na těchto stránkách. Zaplacením kupní ceny zákazník potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami. Službu může zákazník koupit pro sebe nebo pro třetí osobu.


2. Objednání a rezervace služeb

Objednat službu - Poukaz, nebo Dárkový poukaz na tandemový paraglidingový let (dále jen Poukaz) může zákazník na stránkách www.skok-padakem.cz. Rezervace letu musí být sjednána vyplněním přihlášky na internetové adrese www.skok-padakem.cz/prihlaska, a to do konce platnosti Poukazu.


3. Platnost

Provozovatel prodává časově otevřené Poukazy a zákazník má možnost si vybrat jemu vyhovující termín letu. Poukaz má platnost 12 měsíců od dne prodeje a zákazník má možnost jej využít během doby, kdy se služby provozují, obvykle od dubna do konce září. V případě, že se zákazník na let nepřihlásí do datumu konce platnosti Poukazu, má se za to, že se poskytnutí služby vzdává bez nároku na náhradu.


4. Termín letu

Při vyplňování Přihlášky na let má zákazník možnost zvolit si, jaké terény a jaké dny preferuje na let. Na výběr jsou možnosti Víkend / Pracovní dny / Pracovní dny odpoledne. Konkrétní den si vybrat nelze, uskutečnění letu je závislé na počasí a dalších okolnostech. Zákazníci přihlášení na let jsou kontaktování postupně, podle datumu zaslání přihlášky. Obvykle 2 dny před plánovaným letem tandemový pilot zákazníkovi zavolá a nabídne mu termín letu. Tento termín může zákazník přijmout, nebo odmítnout. Pokud jej přijme, je povinen se v určený den a v určený čas k letu dostavit, pokud tak z jakéhokoliv důvodu neučiní, má se za to, že se poskytnutí služby vzdává bez nároku na náhradu.
Provozovatel se zavazuje nabídnout zákazníkovi nejméně 3 termíny letu. V době platnosti Poukazu se přihlíží k tomu, jaké dny a jaké terény zákazník preferuje. Po skončení platnosti Poukazu může být zákazníkovi nabídnut let v jakýkoliv den a na jakémkoliv terénu. Jestliže zákazník odmítne 3 nabízené termíny letu a zároveň Poukazu již skončila platnost, má se za to, že o poskytnutí služby nemá zájem a vzdává se ji bez nároku na náhradu.


5. Zrušení letu

Z objektivních důvodů může provozovatel, nebo tandemový pilot let zrušit i v den letu. Objektivním důvodem je změna meteorologických podmínek, které by let znemožnily, nebo které by znamenaly zvýšené riziko při startu, letu, nebo při přistání. Objektivním důvodem je rovněž závada na technickém vybavení nutném k uskutečnění letu. Při zrušení letu není provozovatel odpovědný za náklady, které zákazníkovi vznikly, např. za dopravu.


6. Průběh letu

Průběh letu je popsán na stránce www.skok-padakem.cz/prubeh-letu.


7. Omezení

Váha max.110 kg, věk min. 15 let. Do 18 let se souhlasem alespoň jednoho z rodičů. Tandemový let nesmí absolvovat lidé trpící epilepsií, srdečními chorobami, ztráty zraku a těžkým mentálním postižením. Pro úspěšný start je nutný krátký rozběh.
Lékařská prohlídka není vyžadována.


8. Bezpečnost

Veškerých aktivit se zákazník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Všichni tandemoví piloti mají pro provádění tandemových letů všechny potřebné a platné doklady, které vyžaduje zákon (pilotní průkaz kvalifikace "Tandempilot", technický průkaz padákového kluzáku a pojistku na škody způsobené 3.osobám).


9. Ceny

Ceny za služby jsou uvedeny na stránce www.skok-padakem.cz/cenik. Cena služby je sjednána na základě dohody mezi zákazníkem a provozovatelem. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytnutím služby uvedené v popisu a je konečná.


10. Storno podmínky

Zákazník má v souladu s § 1829, odst.1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy provede zákazník zasláním emailu na adresu info"zavináč"skok-padakem.cz s následujícím textem: "Odstupuji od kupní smlouvy uzavřené dne ............. ve lhůtě do 14 dnů od obdržení Poukazu a žádám o vrácení kupní ceny na účet ............../..... Jméno, Příjmení, Telefon".
Zboží musí být provozovateli vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě Poukazu, který zákazník obdržel poštou se tím myslí zaslat jej doporučeně zpět na poštovní adresu, kterou mu provozovatel sdělí, v případě poukazu zaslaného v PDF jej přiložit jako přílohu emailu. Náklady na vrácení zboží provozovateli nese kupující.

Jestliže provozovatel nenabídne zákazníkovi nejméně 3 termíny letu a zároveň Poukazu skončila platnost před více než 12 měsíci, může zákazník požadovat stornování Poukazu. V tomto případě se má za to, že vznikla překážka pro uskutečnění letu na straně provozovatele a provozovatel je povinen vrátit zákazníkovi celou kupní cenu.


11. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi provozovatelem a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


12. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, email, telefon, adresa bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací souvisejícími s nabízenými službami.
Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje nebudou poskytnuty žádné třetí osobě, ani nebudou využity pro zasílání obchodních sdělení, které bezprostředně nesouvisejí s nabízenými službami.

Aktuality

28.10.2019: Ukončení sezony:

Tandemová sezóna byla definitivně ukončena.
Všichni klienti, kteří jsou přihlášení na let, budou kontaktováni na jaře 2020.

18.10.2019: Protahujeme sezónu:

V sobotu 19.10. budeme létat na terénu Hrabůvka.

V neděli 20.10. bude dost foukat, možnost letu upřesníme v sobotu.

10.10.2019: Počasí na víkend:

V sobotu 12.10. bude foukat silný vítr.

V neděli 13.10. budou vhodné podmínky pro let na terénu Straník.

4.10.2019: Počasí na víkend:

V sobotu 5.10. bude celý den pršet, v neděli 6.10. bude až do odpoledních hodin převládat nízká oblačnost, možnosti letu budou upřesněny v průběhu soboty.
Update 5.10.: V neděli bude až do večera zataženo nízkou oblačností, létat se nebude.